Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 1

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 1

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B4

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit ndodhet në Prishtinë - Lagjja Kalabria respektivisht në Bllokun B4.

Ky objekt shtrihet në ngastrat 7606/2 dhe 7607/3 dhe ka qasje direkte në rrugën Shefqet Shkupi.

Objekti ka etazhitet B+P+8 dhe do të shërbej si objekt Afarist-Banesor. Kati përdhesë dhe kati i pare do të shfytëzohen për afarizëm, kur katet e tjera për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti ka gjithsej 39 njësi banimi.

Objekti 1 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=4950.88 m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=824.91 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=5775.79 m².