Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 2

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 2

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B4

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit ndodhet në Prishtinë - Lagjja Kalabria respektivisht në Bllokun B4. Ky objekt shtrihet në ngastrat 7606/1, 7606/2, 7607/2 7607/3 dhe 7608/0 dhe ka qasje direkte në rrugën Shefqet Shkupi.

Objekti ka etazhitet B+P+9, dhe do të shërbej si objekt Afarist-Banesor. Kati përdhesë do të shfrytëzohet për afarizëm, kurse  katet e tjera do të shfrytëzohen për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti 2 përshine sipërfaqe mbi tokë S=4401.31 m2 kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=1637.05 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=6038.36 m².

Objekti ka gjithsej 45 njësi banimi.