Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B6, Objekti 1

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B6, Objekti 1

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B6

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit ndodhet në Prishtinë - Lagjja Kalabria respektivisht në Bllokun B6.

dhe shtrihen në ngastrat 7620-0, 7618-0, 7607-0.

Objekti ka etazhitet B+P+6, dhe do të shërbej si objektit Afarist-Banesor.

Objekti 1 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=2905.52m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=1229.50 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=4135.02 m2.

Objekti ka etazhitet prej B+P+6, me gjithsej 27 njësi banimi. Përdhesa është e dedikuar për afarizëm dhe Çerdhe kopsht, si dhe pjesa tjetër është në shfrytëzim për banorët. Bodrumi shfrytëzohet për parking nga banorët si dhe hapësira të tjera ndihmëse.