Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B6, Objekti 2

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B6, Objekti 2

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B6

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit ndodhet në Prishtinë - Lagjja Kalabria respektivisht në Bllokun B6. Objekti shtrihet në ngastrat 7606, ng.7618 dhe ng.7620.

Objekti ka etazhitet B+P+8, dhe do të shërbej si objektit Afarist-Banesor. Kati përdhesë dhe kati i pare do të shfytëzohen për afarizëm, kur katet e tjera për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti 2 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=3566.36 m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=886.09 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=4452.45 m2.