Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B6, Objekti 3

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B6, Objekti 3

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B6

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit ndodhet në Prishtinë - Lagjja Kalabria respektivisht në Bllokun B6.

Objekti shtrihet në ngastrat 7606, ng.7618 dhe ng.7620.

Objekti ka etazhitet B+P+8 dhe do të shërbej si objekt Afarist-Banesor. Kati përdhesë dhe kati i pare do të shfytëzohen për afarizëm, kur katet e tjera për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti 3 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=3172.50 m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=390.95 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=3563.45 m2.