Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B10, Objekti 3

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B10, Objekti 3

Location:

Lagjia Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B10

Date:

14 Apr, 2017

Share:

Objekti shumëbanesor A3 ndodhet në Kalabri, Prishtinë dhe shtrihet në parcelën 10080-3 përgjatë rrugës "Rexhep Krasniqi" dhe rrugës "Ilir Murati" dhe në anën jugore të parcelës kalon përrocka "Mati".

Parcela kadastrale përfshihet në kuader të bllokut urban "B10" të Planit Rregullues "Kalabria" me destinim "Ndërtimi i lartë".

Objekti A3 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=3440.13 m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=1446.44 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=4886.6 m2

Objekti ka etazhitet prej 2B+P+8. Kati përdhesë do të shfytëzohet për afarizëm, kur katet e tjera për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti A3 ka gjithsej 32 njësi banimi, 4 lokale dhe 32 vendparkingje dhe poashtu ka hapësirën e dedikuar për banorët në katin përdhesë të objektit.

Nënmeny

Banesa 1:

Sbruto = 86.01 m2

Koridori  7.98m2

Qëndrimi Ditor dhe Tryezaria  23.32m2

Kuzhina  5.73m2

loxhë  2.75m2

wc  1.83m2

banjo  3.93m2

dhoma gjumi  11.49m2

dhoma gjumi  12.56m2

loxhë  3.46m2