Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 4

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 4

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B4

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit ndodhet në lagjjen Kalabria, Blloku B4, gjegjësisht në parcelën me numër 10136-1.

Objekti ka etazhitet 2B+P+5, dhe do të shërbej si objekt Afarist-Banesor. Kati përdhesë do të shfrytëzohet për afarizëm, kurse  katet e tjera do të shfrytëzohen për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti ka gjithsej 30 njësi banimi, 6 lokale dhe 34 vendparkingje dhe poashtu kanë hapësirën e dedikuar për banorët në katin përdhesë të objektit.

Objekti 4 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=3553.33 m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S= 1574.16 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=5127.49 m2