Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 7

Project:

Kompleksi Afaristo-Banesor-Blloku B4, Objekti 7

Location:

Lagjja Kalabria, Prishtinë

Category:

Blloku B4

Date:

26 Apr, 2017

Share:

Lokacioni i Objektit 7 ndodhet në Kalabri, në Prishtinë dhe shtrihet në ngastrën NG-7604-13.

Objekti ka etazhitet 3B+P+7, dhe do të shërbej si objekt Afarist-Banesor. Kati përdhesë dhe kati i pare do të shfytëzohen për afarizëm, kur katet e tjera për banim. Bodrumet shfrytëzohen për parking të veturave për banorë si dhe për hapësirat ndihmëse tjera.

Objekti 7 përshinë sipërfaqe mbi tokë S=3150.02 m2, kurse nën tokë përfshinë sipërfaqe prej S=1498.50 m2. Objekti ka gjithsej sipërfaqe prej S=4648.52 m2.

Objekti ka gjithsej 35 njësi banimi, 14 lokale dhe 34 vendparkingje dhe poashtu kanë hapësirën e dedikuar për banorët në katin përdhesë të objektit.

Varësisht nga kërkesat e klientit sipërfaqja e lokaleve mund të modifikohet në sipërfaqe më të vogël ose më të madhe.

Çmimi i lokaleve në Katin Përdhesë është 1200€/m2, kurse çmimi i lokaleve në Katin e Parë është 1000€/m2.